Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

BẠN HỮU TẶNG Quang Thanh


                       Chí mưu khen đã đủ điều     
            Biết cơ suy thịnh , biết diều tiến lui
                     "Lương Sơn "đủ mặt anh tài
            Ra tay quét sạch những loài gian tham
                      Trời khen Ông cũng to gan
            Rồng nghe sấm dậy xua tan bụi trần
                       Hèn chi quỷ lộng gian thần
            THANH cao thiên khí hồng vân giữa trời
                       Bút khua giông bão tơi bời
            Sen bùn phân cách thảnh thơi lòng VÀNG
                       Đã mang cái tiếng ngang tàng
        Làm cho THANH khí rõ ràng trắng đen
                       HẬN đòi phen , đổi đòi phen
            Làm cho đất động , trời ghen với đời
                       Quỷ đông hồn phách rụng rời
            Quỷ tây tan tác tơi bời hồn bay
                       Hồng trần THANH khí rạng ngày
            Gian truân mới tỏ đắng cay mới tường

                           BÙI QUANG THANH
                   ( chép lại tháng giêng năm 1992 )
                                     
                                    
    (Quá cố thầy giáo Nguyễn văn Thụy tặng tôi )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét