Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

GIẢNG BÀI NGÔN HOÀI ÂM NÔM

         GIẢNG NGHĨA BÀI THƠ NGÔN HOÀI

                PHỔ THÔNG DỄ HIỂU
                             
  Trạch đắc long xà địa khả cư

   Dã tịnh chung nhật lạc vô dư

Hữu thời trực thượng cô phong đinh 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư
                                                                   


                                             NGÔN HOÀI


Dịch ra nghĩa nôm rằng :
  trạch : tuyển,chọn, khác,biệt . đác : hợp,tham,tự đắc,trúng .   xà :con
Rắn,độc ngầm,thuần nước . long : con rồng , mây,mưa, long mạch,thìn , tỵ ,
Phương đông nam gió, ấm, mát, . địa : đất,cõi đời, địa vi, hợp ý ,những,đau .
khả : ưng, khả dã, khắc, hàn . Ở : nơi làm nhà đê ở ,nhàn hạ, thuận tiện.
Tích chứa,chiếm,yên nhiên,cữ sĩ ,hà ký . Phải chọn các âm thích hợp vào thơ mới
Có nghĩa . Nếu mở tầm rộng phải giải rằng : ĐẤT NƯỚC GIÓ HÒA Ở ĐẸP THAY.

Hay. câu  1 /     Lộng cửa đông nam ở đẹp thay    (  phong thủy )

Tỏ, câu    2 /    Xúm vui ngày hội đủ đông đầy   (  cảnh làng quê )

Biết, câu 3 /    Xem sao bước thẳng lên thâm đính    (  ngắm thế các vì  sao tinh tú )

, câu   4 /   Thấm lạnh đêm dài thẩm VỌNG say      (  nghe vọng đêm biết thiên hạ )

Ngài thuộc phái mật tông giáo, biết rộng hiểu sâu điềm trời đổi thay . từng lập đàn
Cầu đảo cứu họa dân đen , được gió thuận mưa hòa , xua tan . THỦY,HỎA,ĐẠO,TẶC .  đến Trần Triều cũng phải câu Ngài giúp .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét