Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

SƯU TÂM TRUYỀN MIỆNG                    SƯU TẦM TRUYỀN MIỆNG
                                 Đức Thánh Tổ Thờ tại chùa Trông

          Đã ngoại thất thập bẩy niên nay , từ tuổi nhỏ chín,mười được nghe , biết rồi ngẫm ,
Tất  nhiên lịch sử có sự chiêu đi nhưng chắc chắn cốt căn bản vẫn giữ nguyên :
Bởi dòng giông họ Bùi gốc bản Hán , Hào , có cổ truyền Chùa HƯNG LONG TỰ .
Nên được truyền bá những tích về Ngài , rồi tìm hiểu thêm đối tích, chất vấn trong tay
giờ có bốn tài liệu viết tóm tắt về Đức Thánh Khổng Minh không ( tức Nguyễn
Minh Không ) .
1.)      Di tích La-Vân Quỳnh Côi ,Thái-Bình
2.)      Lịch sử chùa Lý Quốc Sư Hà-Nội
3.)      Cuốn chùa Trông Bảo Tàng Hải Dương
4.)      Thánh tích Nguyễn Minh Không Ninh Bình
Vậy muốn ghi lại những nghe, biết của đời mình sống, thấy rằng, lời truyền miệng xưa :
 Ông Bùi Văn Ngạn ở thôn Trại Hào lúc đã  83 tuổi vẫn thuộc lòng bài diễn
Ca về Đức Thánh như sau

    Mùi hương thơm nức bầu trời
Hưng-Long hiển ứng muôn đời truyền lưu
Thiên thu linh Thánh di mưu
Sử xanh ghi chép thỉnh lưu dõi truyền
Nhớ xưa Dương Nữ ( * ) Hán Triền
Sánh cùng nam Khổng thuộc miền Thành Nam
Ngày ngày chài lưới say đam
Một lòng từ thiện không tham bất nghì
Hiếm hoi lên núi tam Vì
Đảo thần thượng đế độ trì chứng minh
Giời đất tỏ hết chân tình
Đã ưng cảnh vận giáng sinh xuống trần
Xuân sanh sấp sỉ tới tuần
Phép thiên đạo Phật chuyên cần sảo thông
Hiệu là Đức Khổng-minh-Không
An Nam bất tử nhất trong bốn vì
Đi các nơi từ bi thắng cảnh
Rồi lại về quán Thánh tu thư
Tục la Đức Khổng Thiền Sư
Siêu thần nhập Thánh thiên tư ai tày
Tư thuở nhỏ học Thầy Van-Hạnh
Ban cùng Tư-Đạo-Hạnh đi tu
Sớm khuya quy tắc về chùa
Sớm khuya kinh kệ xuân thu hương đèn
Khi đắc đạo Thầy khen đệ nhất
Dắt bạn bè tơi đất Nam-Thiên
Từ-Đạo-Hạnh đã sinh ghen
Biến hình hóa hổ vồ liền lại thua
Sau Đạo-Hạnh làm Vua hóa hổ
Ngài ra tay tế độ cứu sinh
Càng ngày càng hiển Uy linh
Thần thông biên hóa anh linh nhãn tiền
Núi Phả-Lại vui miền lam diệp
Sông Lục đàu lại lịch chung linh
Nhớ nơi thủy tú sơn thanh
Nhớ khi pháp tự Phật kinh nhập thiền
Chốn Hán,Hào vẫn thường lệ cũ
Co hai làng đoàn tụ xung quanh
Bầu tiên cảnh Phật trời sinh
Chùa cao chính chúa ấp quanh một nền
Vũ trụ ấy Thánh hiên tu luyện
Cổ kim nay nhiên hiển mau dần
Dăng dăng gió gió mây mây
Hai bên phố xá thêm cây  uất sầm
Chùa sao ? goi Chùa-Trông nhỉ
Khi xưa ai biết lên trời hỷ
Mà để ai trông vẫn tuyệt mồng
Trông bắc thông nam trông thế giới
Thấy mây thấy gió thấy trời xanh
Bây giờ ai muốn trông thông thủy
Chùa vẫn cao cao giữa cánh đồng.
                                             Tất,


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét