Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

DÒNG TÂM HUYẾT

                                        DÒNG TÂM HUYẾT


                          01,       Con ơi ; phải nhớ điều này

                                 Cha sinh mẹ dưỡng ngày nay mới thành
                                 Mẹ mang bụng chửa để sinh
                                 Trọn hai trăm tám mươi hình trong nôi  
                          05.      Văng mình sốt mẩy con ơi
                                 Sụt sùi chăn trở đứng ngồi  không yên
                                 Bệnh con là mẹ phải kiêng
                                 Bớt ăn nhịn mặc dành hơn con dùng
                                 Từ khi bú sữa bên trong
                         10.     Thương tình âu yếm mẹ mong ra đời
                                 Con ơi; phải học làm người
                                 Học ăn, học ở , học chơi , học làm
                                 Học ăn ngon ngọt cho sang
                                 Học ở gọn ghẽ đàng hoàng nắp ngăn
                         15.     Ở rộng thì khổ đến thân
                                 Ở hẹp thì mất phần ăn phần làm
                                 Học chơi trông suốt hành ngang
                                 Học làm thì phải chăm chăm mọi ngành
                                 Cha sinh có chị có anh
                         20.      Hướng nghề mở nghiệp học hành lên khôn
                                 Làm người phải biết giận hờn
                                 Biết khen , biết trách , biết ơn , biết sầu
                                 Lớn lên ăn ở đâu đâu
                                 Nghe tin mẹ yếu cha sầu về ngay
                        25.       Tới nhà quà sẵn trên tay
                                 Con dành con dụm những ngày làm ăn
                                 Nay về đích thị song thân
                                 Tươi cười cởi mở ân cần hỏi han
                                 Bề trên cô bác rõ ràng
                      30.        Ân nhân dì , chú thương yêu ông ,bà
                                Đạo làm con chớ nói ngoa
                                Anh em chú ý trong nhà hòa yên
                                Vợ chồng dể thảo dâu hiền
                                Tứ thân phụ mẫu bốn bên cho rành
                      35.         Khi bệnh họa lúc đau thân
                                Dù chồng hay vợ xa gần minh lo
                               Chồng quan thi vợ được nhờ
                               Bằng không chân đất sớm trưa vẫn chồng
                               Ở đời học luật cho thông
                     40.       Rõ rành luật nước phụng tòng luật gia 
                              Việc đại sự trưởng nhất nhà
                              Lo toan hiếu hỉ hỏi tra ngọn ngành
                              Thắp hương khấn vái là anh
                              Phận em phải đủ có phần góp thêm
                   45.        Chồng đi vợ phải theo liền
                              Đây là lễ ,kính trọng trên ngoan ngoài
                              Vợ chồng yêu một mến hai
                             Nhường nhau mới phải thuộc loài người sang
                             Nịnh đời ai ? sánh bằng nàng
                  50.        Nịnh đầm ai? sánh sáng choang bằng chồng
                            Yêu chồng tát cạn biển đông
                            Ghét chồng gai nhọn đâm hông suốt ngày
                            Yêu nàng chẳng phải ăn chay
                             Cơm lồng canh ngọt quà say men giềng
                  55.        Những ngày kị giỗ thiêng liêng
                            Chớ quên trầu rượu hương thơm phụng thờ
                            Sống thi quà cáp đơn sơ
                            Thác thì cúng khấn tôn thờ nghiêm trang
                            Càng cao học càng kĩ càng
                 60.        Càng ơn cha mẹ sớm hôm khôn lường
                            Công cha nghĩa mẹ cao sơn
                            Tình thâm nghĩa cả sắt son nào bằng
                            Con ơi; hãy nghĩ lúc nằm
                            Vắt tay lên trán con găm đủ điều
                65.         Con đừng học những bạc điêu
                            Thân thương tôn giỏi yêu kiều chứa chan
                            Học giao dịch sống yên hàn
                            Mở mang nhiều bạn khang trang con nhờ
                            Máu loãng con chớ thờ ơ
                70.         Lánh minh lạnh nhạt nghèo sơ chán người
                           Đó là tội lỗi ở đời
                           Đồng tông cốt nhục không rời được nhau
                           Số giầu được đến mau mau
                           Phận nghèo con nhớ ghi sâu TÂM THÀNH  
               75.         Làm người phải biết ngọn ngành
                           Khinh cha bỏ mẹ đích danh VÔ LOÀI
                           Bỏ người ấy còn có ai ?
                           Chi là hung thú răng nhai miệng gầm
                           Theo bầy hổ dữ vô tâm
              80.          Giầu sang đến chết cũng thành ma cô  
                          Con ơi; ngoan ngoãn chớ rồ
                          Đeo danh mang chức chỉ hô người ngoài    
                          Trong nhà kín cửa then cài
                          Chữ : " tâm nó mới bằng ba chữ tài "
              85.           Thử so một việc bỏ ngoài
                          Chán anh bỏ chị thì ai giúp mình
                          Bạn bè có một chút tình
                          Còn đây anh chị gấp ngàn lần hơn
                          Anh em có giận có hờn
             90.           Thác còn cúng vái đèn hương tuần rằm
                          Con ơi ; nước mắt giọt dong
                          Nằm đêm mới thấm súc lòng mới thương
                         Con ơi ; phải biết vấn vương
                         Tận tường đạo nghĩa trên đường công danh
             95.           Tiên hiểu gia nội biết mình
                         Bước ra kế quốc đình huỳnh hơn ai
                         Viết đây không phải dông dài
                         Vài lời con cháu gái trai đều cần
                         Học văn , học chữ , học luân
           100.          Lời đây tóm tắt văn vần dễ nghe

                                                       mạnh xuân 1990
                                                      Bùi Quang Thanh

CAI THÚ TÌNH THÂM

                                              CÁI THÚ TINH THÂM

                               Này này tớ bảo hỡi mình ơi ?
                               Mảnh tình cay đắng đượm ngọt bùi
                               Khuôn sang sao có trong giận dữ
                               Yêu mình nên tớ tính đường lui .
                               Cái ghép song đôi đâu tại tớ
                               Phải thấy rằng hai cả chúng mình
                               Cơ nghiệp song rồi con đông đủ
                              Niềm vui đây chứ hỡi mình ơi ?

                                                      chính hạ 1987
                                                   Bùi Quang Thanh