Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

TẶNG CON DÂU HIỆU TRƯỞNG P.T. huyen ,NS                                                TẶNG CON DÂU HIỆU TRƯỞNG
                                                       trường P.T. huyện Nam Sách


                                               Hôm nay ngày giáo Việt Nam
                                               Bố con mình cũng đứng hàng thầy cô
                                               Thuở xưa thế chế bác Hồ
                                               Ngày nay con đứng làm cô cho tròn
                                               Dạy ăn ở biết làm con
                                               Kính trên nhường dưới đạo còn không phai
                                               Tài mà nhân đức học ngoài
                                               Cũng thành vô dụng phí hoài đời con

                                                                               chinh đông
                                                                              20/11/1998
                                                                       Bố Bùi Quang Thanh