Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

BẠN HỮU TẶNG Quang Thanh

Thy giỏi văn quá cố Nguyễn Văn Thụy

(cùng hội pháo 30/4) ở  đường chợ Kho Đỏ  H.D.                       Chí mưu khen đã đủ điều     
            Biết cơ suy thịnh , biết diều tiến lui
                     "Lương Sơn "đủ mặt anh tài
            Ra tay quét sạch những loài gian tham
                      Trời khen Ông cũng to gan
            Rồng nghe sấm dậy xua tan bụi trần
                       Hèn chi quỷ lộng gian thần
            THANH cao thiên khí hồng vân giữa trời
                       Bút khua giông bão tơi bời
            Sen bùn phân cách thảnh thơi lòng VÀNG
                       Đã mang cái tiếng ngang tàng
        Làm cho THANH khí rõ ràng trắng đen
                       HẬN đòi phen , đổi đòi phen
            Làm cho đất động , trời ghen với đời
                       Quỷ đông hồn phách rụng rời
            Quỷ tây tan tác tơi bời hồn bay
                       Hồng trần THANH khí rạng ngày
            Gian truân mới tỏ đắng cay mới tường

                           BÙI QUANG THANH
                   ( chép lại tháng giêng năm 1992 )
                                     
                                    
    

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

VIỆC ĐỜI

 
                                VIỆC  ĐỜI

                      Đắng cay bao đốt đã từng
                Dậu niên nay đã ung dung tuổi già
                      Bẩy mươi nay chẳng còn xa
                Huân chương cao thấp đủ là đáng vui
                      Hám văn chương học chữ đời
                Rạng danh bởi chữ,nên người tự chăm
                      Học đông tây xét đáy lòng
                Càng ham càng thấy ấm tình vững tâm
                      Hôm nay đông đủ vợ chồng
                Bên con ríu rít ngóng mong cháu về
                      Mình vui ai giám khen chê
                Tình ta ôm ấp má kề bên em
                      Thắp tuần nhang sáng ánh đèn
                Giao thừa đến pháo hoa bung trời
                      Truyền hình vang khắp nơi nơi
                Mình ta ngồi mé đào chơi ngắm hình

                                           Giao thừa ất dâu
                                          Bùi-Quang=Thanh   
                                                   2005