Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

CHÙA KHỔNG LỘ THIỀN SƯ

                  
   聖包含在               CHÙA KHỔNG LỘ THIỀN SƯ
           000                                      000

 自理名留世泰過      Tự Lý danh lưu thế thái qua
 
孔明空聲望千遠      Khỏng Minh Không tiếng vọng ngàn xa
 
坐禪覺語威河山       Ngồi thiền giác ngộ uy sông núi
 
崇佛修心顯國家       Sùng phật tu tâm hiển quốc gia
 
起造金萍萬麥       Khởi tạo luyện kim bình van mạch
 懇勤醫藥救民家       Khản cần tiên dược cứu muôn nhà
王神崇拜傳恩刻       Vương Thần bái ngưỡng truyền ân khắc
 天柱界南匿聖歌       Thiên trụ cõi Nam nức Thánh ca

                     Bùi Quang Thanh Trại Chiều
                              Xã Hưng-Long
                                  Sáng tác
                              Mậu dần niên
                                    1998