Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

MỪNG XUÂN QUÝ TỊ


                                         
                                 
 
                


                                             trí                                  tôn

                                            phú                                  ti

                                             mở                          xây

                                           nông                                  tông

                                          phu                                     đạo

    Hải Dương ngày  23 / 1 /2013
    Tác giả
    Bùi Quang Thanh
                                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét