Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013


TRÁCH AI ?

AI NGƯỜI TRÁCH KHÍ RONG CHƠI
GIÁM ĂN TRỘM NƯỚC LÊN TRỜI LÀM DUYÊN
VÒ VÊ CHÁN NGÁN RỒI QUÊN
NGỦ SAY ĐẠP NƯỚC ĐỔ LÊN ĐẦU NGƯỜI
PHỐ PHƯỜNG NGẬP PHÁ ĐƯỜNG TRÔI
CÂY CHÌM TÔM TÉP LÊN NGƠI BÀN THỜ
ĐEM BÙN TRANG CHÍ THÀNH ĐÔ
LÀM CON CHỮ NÁT NÔN ĐỒ LẦM THAN


MẬU DẦN NIÊN 1998
BUÌ QUANG THANH
Posted 1st March by Bui Quang Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét