Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

CAO ĐỘNG

          
               CAO ĐỘNG :
Cảm ợn ai đó với tôi . Cùng chung lòng để cho đời hân hoan .
Mưu gian tội ác càng gian . Tâm thanh ý lạc đường hoàng cõi tiên .
Thắp hương cúng phật đạo hiền . Chớ nghe tòng phái gây thêm khổ mình .
Đời có phật , Đất có linh . Ác giả thì được báo căn đó về ...                                  Ngọc Châu
                             Ngày 28/8/2013
                           Bùi Quang Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét