Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Nho giáo là học thuyết có thống hệ , có phương pháp :

Cái thống hệ của nho giáo là cái chủ nghĩa : 
Thiên địa vạn vật nhất thể .
Phương  pháp nho giáo thương dùng là phương pháp chứng luận .
Lấy thiên lý lưu hành làm  căn bản  :
Có ba điều cốt yếu .
           Về đường tín ngưỡng thì có quan niệm Thiên-Nhân tương dữ .   
           Về đường thực tế thì lấy sự thực nghiệm làm trọng .
           Về đường trí thức thì lấy sự trực giác làm cái khiến biết  đối với các sự vật .
Người chí thành là người đã trở lên thuần túy , nguyên tính giời phú cho  thì tựu
Khắc  biết trước hết cái tính của muôn vật , có thể giúp sự hóa dục của giời đất
Mà thành ngang với giời đất .
Con người có thông hiểu triết học của tam giáo đồng nguyên mới khai thác được
Những vốn quý của mình . LUẬN ĐIỂM  CĂN BẢN TẤT CẢ TỰ  GIỜI .
                                                           Hải Dương ngày 1/11/ 2013
                                   Địa chỉ tại nhà số 160 ngõ 8 khu 9 đường  Phan Đăng Lưu
                                                         Nhận giảng một năm thông thạo
                                                                      Đ.T. 01687905617

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét