Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

CẢM XUÂN 2013


CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ AI ?
Chắc chắn  người  lao  động Việt Nam  ra . Từ  xuất  xứ  đói, rét, dốt  được tuyên truyền cho ăn học chữ   
 quốc ngữ  ( nhanh biết, nhanh nhớ ) Một tội ác kinh tởm làm
( cách mạng long trời lở đất ).  Mắc bẫy (Tàu si ). bỏ nguồn gốc ông cha  ( cờ  xé, luật  đốt )
Ai được học đến nay già đã nghỉ, trẻ đương thời . Đọc cho kỹ ngẫm cho sâu có phải
Nho Giáo phản dân hại nước không ? mà cụ Hồ Chi Minh đã cự tuyệt .
Đến nay nước ta có lúc đã công bố 8 , 90% dân đọc thông viết thạo , làm thế giới lòa
Khen ngợi .
Ôi , Ôi , Đau Đau . Tuổi trẻ bây giờ nhiều giáo sư tiên si lăm . được ở những nhà
lồng lộng oai trang . nhưng có hiểu nôi gốc tộc VIỆT không ? Tôi cũng có cơ may
được thể chế Bác Hồ nuôi ăn học . biết được quan hệ sản xuất cú lạc hậu ,.khắc biệt
tiên tiến ( XHCN ) đương thời nước ta .
Cái kinh khủng nhất trong tôi bần Nông xịn. trông rõ cướp, bóc, trấn lẫn nhau đều là
Anh em ( tuyên thắng lợi).
Lý gì : Binh đẳng xã hội, bất luận gia phong, đoàn thể làm gốc dạy người, dạy làm tiên là trọng tâm , dạy làm tình cốt yếu …Không có một chữ nào dạy làm NGƯỜI . trẻ con không giảng nổi các  từ  ngoan , láo là gì ?
Như vậy thì lý thuyết Mác hỗn độn . ta cần ngồi cùng nhau nói chuyện . Đừng nói từ phản động không hiểu nghĩa . Xấu hổ đất nước Việt Nam văn hiên . Cộng sản dạy làm
Vô văn hiến.
Hiến pháp phải nhiều trường phái cùng dựng . Đảng cộng sản không hiểu người .tự xưng ra thi yên sao được .
Gốc căn bản loài người tự trời sinh không phải KHỈ HÓA:
Bản chát 1 ) lòng tham không đáy
2 ) Nam nữ bất hòa
3 ) vợ chông nhân nghĩa
4 ) Cha con tôn ty
5 ) dòng máu thông huyết …
Cộng sản giáo dục ảo . bắt cải tạo xui phá thông huyết ..Tôi trân thành mong
Thấy rõ các mặt đôi lập… Những tiên si chớ hám cai bằng .
VUI XUÂN MỚI BỮA TẾT NGON NHẤT CỦA TÔI HÔM NAY
Bùi Quang Thanh
Giao thừa linh thiêng :   Phường Ngọc Châu T.P. Hải Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét