Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

NGẮM LẠI HỒ-GƯƠMĐảo qua Đền-Ngọc đang giờ sửa sang .
Bước thâu thấy cảnh huy hoàng .

Lồng trong hộp kính rùa vàng hiện thân .

Linh thiêng kim cổ vang ngân .
Sáng ngời đôi mắt , thương mình rùa khô ...
chinh thu 92
Bùi Quang Thanh

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

TÔN TI ( 2 )

                                                                      dân

                                                                       vi

                                                                      quý

                                                                      xã

                                                                      tắc

                                                                     thứ

                                                                     chi

                                                                     quân

                                                                     vi          
                                               
                                                                   khinh