Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

CAO ĐỘNG

          
               CAO ĐỘNG :
Cảm ợn ai đó với tôi . Cùng chung lòng để cho đời hân hoan .
Mưu gian tội ác càng gian . Tâm thanh ý lạc đường hoàng cõi tiên .
Thắp hương cúng phật đạo hiền . Chớ nghe tòng phái gây thêm khổ mình .
Đời có phật , Đất có linh . Ác giả thì được báo căn đó về ...                                  Ngọc Châu
                             Ngày 28/8/2013
                           Bùi Quang Thanh

TRÁCH AI ?

AI NGƯỜI TRÁCH KHÍ RONG CHƠI
GIÁM ĂN TRỘM NƯỚC LÊN TRỜI LÀM DUYÊN
VÒ VÊ CHÁN NGÁN RỒI QUÊN
NGỦ SAY ĐẠP NƯỚC ĐỔ LÊN ĐẦU NGƯỜI
PHỐ PHƯỜNG NGẬP PHÁ ĐƯỜNG TRÔI
CÂY CHÌM TÔM TÉP LÊN NGƠI BÀN THỜ
ĐEM BÙN TRANG CHÍ THÀNH ĐÔ
LÀM CON CHỮ NÁT NÔN ĐỒ LẦM THAN


MẬU DẦN NIÊN 1998
BUÌ QUANG THANH
Posted 1st March by Bui Quang Thanh