Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Mãn nhà văn Lai


                   Cả nhà âu yếm quý cô nàng
                   Thỏa thích món ngon chủ nhẹ nhàng
                   Giống cảnh nương chơi vui đệ nhất
                   Vàng mèo ấm chốn ngự lầu sang
                                  2013

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

TẠM GIẢI 10 CHỮ NHO :

Năm quý tị (2013) sắp qua. 10 chữ tông kết nhất
( gọi qủe bói ) Thủy, âm, cơ, dĩ, lánh mạng thủy nhiều nước .
Vật sợ nước phải tìm lánh lé tinh khôn .
Ông Nguyễn Phú Trọng mắc lưới Định nhẩy
vọt ( nên nói XHCN ) còn lâu …mới…
Tất nước thuần cho cây sinh , tươi .
Vậy hàng loạt mầm đã mọc đẹp .
 Dân chúng , trí thức , Đang cần chờ QUAN + Lính .
Manh nha mộc sinh thành sẽ thành rừng . . .
ĐÓN GIAO THỪA ( bói cho giáp ngọ 2014 )
Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu ,Hải Dương
9/11/2013