Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

CÂY HƯƠNG NHU Phận em là gái đồng quê
                                                          Hẩm hưu nên ở chân đê góc vườn
                                                               Cây thơm vị quý ai thương ?
                                                          Vì  Nhu nên phải nhún nhường chị em .
                                                                             Xuân 1980
                                                                         Bùi Quang Thanh

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

KHÔNG CÓ THÀY ĐỐ MÀY LÀM LÊN


         Thành   Sách          Dựng   Tông

  盛        
 

                               ( Đọc ngược )