Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

CÂY HƯƠNG NHU Phận em là gái đồng quê
                                                          Hẩm hưu nên ở chân đê góc vườn
                                                               Cây thơm vị quý ai thương ?
                                                          Vì  Nhu nên phải nhún nhường chị em .
                                                                             Xuân 1980
                                                                         Bùi Quang Thanh

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

THƯ PHÁP VIÊT-TRUNG (Bùi Quang Thanh)                            
                                                     THƯ PHÁP
                              
 Tại tầng thứ mười trường Đại Học Nhân-Văn  Hà Nội
 Ngày25/8/2004 Thật vinh dự  nho giáo :
Được tiến sĩ ,Giáo sư Nguyễn-Văn-Thịnh của trường , giới thiệu phát biểu . Cùng các
Nhà thư pháp Việt-Nam , và 62 tỉnh Trung Quốc cả Đài Loan Cảm tưởng về thư pháp rồi kết luận  trong giao lưu đầm ấm rằng
                                Thanh bình múa bút khai hoa .
                                Viêt-Nam , Trung-Quốc đậm đà Á-Đông .
                                Mở thư pháp tỏ tâm đồng .
                                Làm ăn , buôn bán trọn lòng thủy chung .
                  Được dịch ngay hai thứ tiêng Việt,Trung nhiều máy ghi hình  )
     TRÁI SANG
 Ông lý-thế-Anh trưởng đ.TQ. Ông Vũ Đức Nghiệu P.Hiệu trưởng Trường ĐH’ Ông Trịnh Yên .họa sĩ  UV. UNETCO.VN. Ông Nguyễn văn Thịnh PGS, tiến sĩ CN.UNTCO, THư Pháp VN . Ong Nguyễn văn Tuấn phó chủ nhiệm khoa văn nhà trường     .           

PHẬT TỬ HẢI DƯƠNG LÀM LỄ BÁI ĐINH

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

KHÔNG CÓ THÀY ĐỐ MÀY LÀM LÊN


         Thành   Sách          Dựng   Tông

  盛        
 

                               ( Đọc ngược )