Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN CHỈ

Các phân tách về tầm nhìn xã hội sao các tiến sĩ tối thế .?

Lấy tham nhũng làm bình phong che đậy rồi đổ cho tên lọ thăng kia .
Không trông rõ luật đời . Giời sinh con người sẵn lòng tham không đáy .
Cổ đại xa xưa dân đã hiểu được vua là cha con dân phụng tòng . thi
nhau cưới vợ cho vua ... 
Dân không ngu như cộng sản đâu . Tất cả chỉ cần an dân.
Đã hơn hai mươi năm nay. Lăm lần gửi đài tiếng nói Việt-Nam không một
Tên đọc vặn . Nay chỉ mặt các ngươi chủ nghĩa cộng sản có phải chung vợ
cộng chồng cướp của người đem về xây nhà xi của mình không .?  Đã có tên
cộng sản nào đứng ra bênh nhau lúc hoạn nạn chưa ? ( khi bị kiểm điểm kỷ
luật )  Hỡi các con trẻ hãy mau chóng xóa nhơ nhuốc mà ông cha vừa chót
phạm phải chỉ vì dốt, đói ,rét : câu vinh .

                                Hải Dương ngày 4/2/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét