Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

LƯƠNG ĐẦY TÚI ĐỪNG TƯỞNG OAI

KIẾP NGƯỜI
Những người già hãy tỉnh lại mà xem . Này những cán bộ đảng viên rát say xưa tích cực nay nghỉ cả rồi .
Đang lúc dân ta đói , rét , dốt những kẻ xúi dục nào ? lợi dụng nào ? xúi chúng ta đánh nhau giết nhau .
cướp nhau ? chia nước ta ra dùng hiên đại kích bá khùng . để hàng loạt thanh niên giết nhau vi ngu dốt
Còn tính người nào không , lý lẽ gì ? Mác Ư ? Có phải vi::
1 ) Vô thần Thánh
2 ) Vô biên giới
3 ) vô tôn ty …
Chúng mở trường dạy làm gi ? Có phải học để lam tiền không , hay làm tình … Các vị định nghĩa từ phản
ĐỘNG là gì , Thật bình tĩnh vắt tay lên trán nằm nghĩ xem ? hỡi những cán bộ cao cấp,những học cao hiểu
rông thực sự có hơn dân đen không .? Tôi sắp tám chục phải chết . các vị sống mãi ư . Để lại cái gì ?
Núi Vàng . Hay hổ danh .
Bùi Quang Thanh Hải Dương
16/12/212

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét