Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

KHÓC BÁC HỒ VĨ ĐẠI

Người dân phẫn nộ biểu tình chống TQ trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội năm 2009
Bác Hồ ơi : Rõ ràng Bác bán nước Nam rồi
Đông chí Bác đã giúp Bác khôn nguôi
Rành rành nay sáng rực đất trời
Khóc Bác ngót tháng mất công toi
Nhầm sắp chết mới rạch ròi
Ồ ai phản động hỡi Bác ơi ? 
Hóa ra đảng cùng Bác thật rồi ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét