Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT

LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT
o o 0 o o
Ông Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám tuyên đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn tiền nhân loại.
Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ THÁNH HIỀN
Phải theo dân học đạo làm người để biết xấu hổ là gì …
Sách đã dạy : ( chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như nghệ ) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.
Vậy tham gia HP nghĩa gì . ? đừng nhầm tưởng ta :
Bỏ Vua chúa phải được dân chủ : ( cụ Hồ sang Mĩ chép HP của họ về học hay khoe)
Vậy tôi xin tỏ lòng nhất tri ý quan trọng của chính phủ , thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham góp : ( hiến pháp của dân không phải của đảng . )
Ngọc Châu Thành Phố Hải Dương 
Ngày 14/4/2013
Bùi Quang Thanh
( đã ghi vào phiếu XIN Ý KIẾN hiến pháp 1992 )
Tổ dân phố đưa đến tận gia cùng tệp tài liệu rất đẹp 112 trang nhiều chi tiết lằng Nhằng không có thì giờ đọc . )
Kính mời người tự xưng tài cùng đối thoại
ĐT.01687905617

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét