Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

SỰ CÂN THIẾT ĐÃ ĐẾN

Cần đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố giải tán . Hòa hợp tất cả các thế lực Mở hội Diên Hồng cứu  nước  khẩn  cáp . Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về cờ Vàng Sọc Đỏ ba miền Trung+Nam+Bắc Quẻ Càn trong Kinh Dịch
Khổng Tử đã giảng Nghĩa rành rành . Chỉ Có nho giáo mới hồi Đạo Đức trẻ thơ VIỆT NAM .
           
XÂY DỰNG VIỆT NAM BẰNG ĐOÀN KẾT QUỐC TÊ TRONG SÁNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét