Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

BIẾT ĐÚNG SAI LÀ HÒA HỢP


 Hoa đào đua nở , nước chưa an .
                                     Vó ngựa dương  bay, ra dẹp loạn
                        Bùi Quang Thanh                         
                                Xuân giáp ngọ 2014 

CẢM ý : LÊ-THĂNG -LONG
Nghe qua mạng những phát kiến của Lê-Thăng-Long chưa sắc chưa chắc . cơ bản
ý vặt thì tạm . Nước Việt-Nam cân gì muốn gì Trước hết đảng cộng sản người
Việt-Nam phải tự tháy đúng sai của mình trước dân tộc mình .
Riêng cá nhân tôi nghĩ không cân ai đánh đảng cộng sản, gây thêm thù oán
muôn đời khó gỡ.CẦN NHẤT MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN TUYÊN HÒA HỢP DÂN TỘC XÓA HẬN
THÙ CHIẾN TRANH NAM BẮC , MỜI CÙNG NHAU TẠI THỦ ĐÔ HÀ-NỘI TỪ MỘT NHÓM ĐẾN
MỘT HỘI BÀN . Không Miệt thị… ( phật Thánh dạy Không ghen tị , không tranh
Chấp , không giết tróc …)
Ngọc Châu Hải Dương 6/1/2014

             Bùi Quang Thanh