Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

VUI CHƠI NGÀY TẾT

 THƯA

Kính thưa quý vị nam phụ lão ấu dân Việt ta . Tôi nay bước vào tuổi 79 xin kính chúc
Sức khỏe an vui mọi người .
Với những người có thẻ đảng viên cộng sản Việt-Nam có nhiều câu hỏi lắm .
       Vào năm mới này xin hỏi cộng sản một câu thôi ?
VÔ thần và CÓ thần kho sách khoa học nào luận chứng …? Mục đích luận chứng
Để làm gì .? Đã lã đảng viên cộng sản mà còn thắp lén hương làm gì .?
Còn dân ta nên đối thoại với từng đảng một thề để làm gi .?  Đã vô thần thề còn gì
Chứng . Bao nhiêu của cải nhà cửa ruộng vườn của người ta gọi là phản động tịch
Thu hiện nay những tên nào giữ ? Hỏi họ đã học đến bài xấu hổ là gì chưa . Có biết
Oai là thối không ? hùng là giết có hại đến tông giống họ thế nào. Toàn dân ta lan
Man mà hỏi từng mẩu chuyện  một vui lắm . thú lắm
       Sách Thánh Hiền dạy : ( CHƯA ĐÁNH ĐƯỢC THÌ MẶT ĐỎ NHƯ VANG
ĐÁNH ĐƯỢC NGƯỜI THÌ MẮT VÀNG NHƯ NGHỆ ) sao vậy .
Năm giáp ngọ này lửa luyện vàng các tiến sĩ cộng sản có hiểu được không ? Biết thế nào là: Của ăn là của lo , của cho là của nợ chưa .
KINH SÁCH DẠY :  nhường nhịn là kẻ cả . tranh dành là quỷ sa-tăng  .
                                               
                                                Bùi Quang Thanh
                                          Ngọc Châu Hải Dương

                                                     1/2/2014

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ

       Xuân ngọ Sang rực rỡ xóm làng .
       Cây xanh quả nặng tiếng reo vang
       Gia đình đầm ấm vui con cháu
       Bỏ mọi hận thù nhầm lẫn hoang .

                     Khai bút giao thừa
                        Giáp ngọ niên
                     Bùi Quang Thanh