Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

LƯƠNG ĐẦY TÚI ĐỪNG TƯỞNG OAI

KIẾP NGƯỜI
Những người già hãy tỉnh lại mà xem . Này những cán bộ đảng viên rát say xưa tích cực nay nghỉ cả rồi .
Đang lúc dân ta đói , rét , dốt những kẻ xúi dục nào ? lợi dụng nào ? xúi chúng ta đánh nhau giết nhau .
cướp nhau ? chia nước ta ra dùng hiên đại kích bá khùng . để hàng loạt thanh niên giết nhau vi ngu dốt
Còn tính người nào không , lý lẽ gì ? Mác Ư ? Có phải vi::
1 ) Vô thần Thánh
2 ) Vô biên giới
3 ) vô tôn ty …
Chúng mở trường dạy làm gi ? Có phải học để lam tiền không , hay làm tình … Các vị định nghĩa từ phản
ĐỘNG là gì , Thật bình tĩnh vắt tay lên trán nằm nghĩ xem ? hỡi những cán bộ cao cấp,những học cao hiểu
rông thực sự có hơn dân đen không .? Tôi sắp tám chục phải chết . các vị sống mãi ư . Để lại cái gì ?
Núi Vàng . Hay hổ danh .
Bùi Quang Thanh Hải Dương
16/12/212

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN CHỈ

Các phân tách về tầm nhìn xã hội sao các tiến sĩ tối thế .?

Lấy tham nhũng làm bình phong che đậy rồi đổ cho tên lọ thăng kia .
Không trông rõ luật đời . Giời sinh con người sẵn lòng tham không đáy .
Cổ đại xa xưa dân đã hiểu được vua là cha con dân phụng tòng . thi
nhau cưới vợ cho vua ... 
Dân không ngu như cộng sản đâu . Tất cả chỉ cần an dân.
Đã hơn hai mươi năm nay. Lăm lần gửi đài tiếng nói Việt-Nam không một
Tên đọc vặn . Nay chỉ mặt các ngươi chủ nghĩa cộng sản có phải chung vợ
cộng chồng cướp của người đem về xây nhà xi của mình không .?  Đã có tên
cộng sản nào đứng ra bênh nhau lúc hoạn nạn chưa ? ( khi bị kiểm điểm kỷ
luật )  Hỡi các con trẻ hãy mau chóng xóa nhơ nhuốc mà ông cha vừa chót
phạm phải chỉ vì dốt, đói ,rét : câu vinh .

                                Hải Dương ngày 4/2/2014.