Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

KÍNH MỜI THEO DÕI & CHÂN THÀNH ĐÁP ỨNG

Dụ Giải                                                                                              
Khổ để mà sướng là : Phúc                                 BIẾT   
Sướng để mà khổ là : Họa                                    VẬN
              MẬU TUẤT NIÊN                                     ĐỠ
                     Tuổi ……nam, nữ                               HẠI
Những ngày tháng thuận hợp ……… …         NHÂN
Những ngày tháng khắc xung ………………………….
Giờ nguy ………………………………………………..
                GIẢI MÃ NHO GIÁO
                      Tử vi Số Mệnh
       Tỏ Tường                  Sáng, Tối ,Giầu, Nghèo
                                 Nghề Nghiệp , Phúc , Lộc , Tình Ái
  Nhận  Dẫn .      Lập Tại số 160 Ngõ 7 Đường Trịnh thị Lan        
  Dạy    Giải            Khu 9  Phường Ngọc Châu TP. Hải Dương
 Chữ    Nho                  Người Lập :  Bùi Quang Thanh
Nôm  Giáo                Chỉ cần chính xác Giờ,Ngày, tháng, Năm        
                                              ĐT.  0914209894
Phải hiểu thấu số Mệnh của minh để sử lý những tai họa ập đến, 
chủ động đón chịu mà cầu cậy . xin đáp ứng đầy đủ văn bản về 
máy tính của khách.chỉ cân địa chỉ của máy tính chính xác.