Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

CẦN PHẢI CHỈ RÕ MẶT BỌN PHẢN ĐỘNG TÀU + VIỆT

 1. Bùi Quang Thanh   Reply
  Để giúp mọi người Viêt. Trong và ngoài nước thấy rõ :
  bản tuyên bố của Bọn Tàu phản động
  ( chúng gọi là toàn quốc nhân dân đại biểu đại hội thường vụ….)
  PHIÊN ÂM NGUYÊN BẢN NHƯ SAU
  (trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chinh phủ quan ư lãnh hải đich thanh minh)
  (1958 niên 9 nguyệt 4 nhật toàn quốc nhân dân đại biểu đại hội thường vụ ủy viên hội đệ nhất bách thứ hội nghị phê chuẩn )
  Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chính phủ tuyên bố .
  ( nhất ) Trung Hoa nhân dân công hòa quốc đích lãnh hải khoản độ vi thập
  Nhị hải lý giá hạng phủ định thích dụng ở Trung Hoa nhân dân cộng hòa quốc
  Đích nhất thiết lãnh thổ . Bao quát Trung quốc đại lục cập kỳ duyên hải đảo tự.
  Hòa đồng đại lục cập kỳ duyên hải đích đảo tự cách hữu công hải đích Đài Loan
  Cập kỳ chu vi các đảo , Bành Hồ liệt đảo , Đông sa quần đảo , Tây sa quần đảo,
  Trung sa quần đảo , Nam sa quần đảo dĩ cập kỳ tha thuộc ở Trung Quốc đích
  Đảo tự .
  ( nhị ) Trung quốc đại lục cập kỳ duyên hải đảo tự đích lãnh hải dĩ liền tiếp
  Đại lục ngạn thượng hòa duyên hải ngạn ngoại lục đảo tự thượng các cơ điểm
  Chi gian đích các trực ? vi cơ ? , tòng cơ ? hướng ngoại duyên thân thập nhị
  Hải lý đích thủy vực thị Trung Quốc lãnh hải . tại cơ ? dĩ nội đích thủy vực, bao
  Quát bột hải Loan . Quỳnh châu hải hạp tại nội, đô thị Trung Quốc đích nội hải .
  Tại cơ ? dĩ nội đich đảo tự , bao quát đông dẫn đảo , Cao đăng đảo , Mã tổ liệt
  Đảo , Bạch khuyển liệt đảo , Điểu đảo , Đại tiểu kim môn đảo , đại đam đảo , nhị
  Đam đảo , đông đĩnh đảo tại nội , đô thị Trung Quốc đích nội hải đảo tự .
  ( Tam ) Nhất thiết ngoại quốc phi tái họa quân dụng thuyến bè ( bạc ) vị kinh
  Trung Hoa nhân dân cộng hòa quốc chính phủ đích hứa khả . bất được tiến
  Nhập Trung Quốc đích lãnh hải hòa lãnh hải thượng không .
  Nhậm hà ngoại quốc thuyền bè tại Trung Quốc lãnh hải hàng hành . tất tu tuần
  Thủ Trung Hoa nhân dân cộng hòa quốc chính phủ đích hữu quan pháp lệnh .
  ( tứ ) Dĩ thượng nhị tam lưỡng hạng quy định đích nguyên tắc đồng dạng thích
  Dụng ở Đài Loan cập kỳ chu vi các đảo , Bành hồ liệt đảo , Đông sa quần đảo,
  Tây sa quần đảo , trung sa quần đảo , Nam sa quần đảo dĩ cập kỳ tha thuộc ở
  Trung Quốc đích đảo tự ,
  Đài Loan hòa Bành Hồ địa khu hiện tại nhưng nhiên bị Mỹ quốc vũ lực xâm chiếm , giá thị xâm phạm Trung Hoa nhân dân cộng hòa quốc lãnh thổ hoàn
  Chánh họa chủ quyền đích phi pháp hành vi . Đài Loan hòa Bành Hồ đẳng địa
  Thượng đặc thu phục . Trung Hoa nhân dân cộng hòa quóc chính phủ hữu
  Quyền tham thú nhât thiết thích đương thích phương … ?
  KÍnh thưa quý vị từ văn kiện này bác Hồ ta đã chấp lệnh Tàu .
  Văn bản sẵn Phạm Văn Đồng KÝ công hàm ngày 14/9/1958
  ( sau mười ngày bọn Mao han hỷ thành công )
  Phiên dich
  Ngày 13 / 3 / 2014 . Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải-Dương

Góp Ý Kiến