Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

DỊCH LẠI BÀI THƠ ĐƯỜNGBài thơ của Đỗ Phủ đời Đường
       (  Cụ Trần Đương nhờ dịch lại )
  Vọng Nhạc
  Đại tông phù như hà
  Tề Lỗ thanh vị liễu
  Tạo hóa chung vẻ thần tú
  Âm dương cắt hôn hiểu
   Đãng hung sinh tầng vân
   Quyết tí nhập quy điểu
   Hội đương lăng tuyệt đỉnh
   Nhất lãm chúng sơn tiểu
                                                            
林清


Trong cuốn hành đường thoái sĩ
          Ngô văn Phú dịch rằng :                Đại Tông Thế nào Chăng ,                                   
Lỗ Tề xanh xanh mãi ,                                          
Tạo hóa đúc vẻ thần ,
Âm dương khoanh sáng tối ,
Ngực mạnh sinh mây tầng ,
Mắt ngắm chim về mỏi ,
Cao ngất đỉnh chênh vênh ,
Muôn núi nhỏ ở dưới  .
Cụ Trần xem sách dịch không thoát
Gửi tới :
                 Bùi Quang Thanh
                      Thấy Cần dịch lại như sau :

                Đất nước phù làm sao
         Tề Lỗ cây xanh mượt
         Thiên định thực Thánh Linh
         Ngày đêm minh rõ nét
         Bận lòng ước thăng mây
        Tròn vành mi nheo hạc
        Đàn chim tít mù cao
        Tiều trên non thích thú
        
 Tháng 5/ 2012
                                                              

a