Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

KHÓC BÁC HỒ VĨ ĐẠI

Người dân phẫn nộ biểu tình chống TQ trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội năm 2009
Bác Hồ ơi : Rõ ràng Bác bán nước Nam rồi
Đông chí Bác đã giúp Bác khôn nguôi
Rành rành nay sáng rực đất trời
Khóc Bác ngót tháng mất công toi
Nhầm sắp chết mới rạch ròi
Ồ ai phản động hỡi Bác ơi ? 
Hóa ra đảng cùng Bác thật rồi ...


Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT

LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT
o o 0 o o
Ông Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám tuyên đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn tiền nhân loại.
Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ THÁNH HIỀN
Phải theo dân học đạo làm người để biết xấu hổ là gì …
Sách đã dạy : ( chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như nghệ ) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.
Vậy tham gia HP nghĩa gì . ? đừng nhầm tưởng ta :
Bỏ Vua chúa phải được dân chủ : ( cụ Hồ sang Mĩ chép HP của họ về học hay khoe)
Vậy tôi xin tỏ lòng nhất tri ý quan trọng của chính phủ , thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham góp : ( hiến pháp của dân không phải của đảng . )
Ngọc Châu Thành Phố Hải Dương 
Ngày 14/4/2013
Bùi Quang Thanh
( đã ghi vào phiếu XIN Ý KIẾN hiến pháp 1992 )
Tổ dân phố đưa đến tận gia cùng tệp tài liệu rất đẹp 112 trang nhiều chi tiết lằng Nhằng không có thì giờ đọc . )
Kính mời người tự xưng tài cùng đối thoại
ĐT.01687905617