Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

NHỮNG ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM HÃY TỈNH LẠI


Kinh thưa các quý vị nam phụ lão ấu , Tất cả những người Việt Nam
có mặt tại Miền quê này kể từ năm 1945 .( Dân tộc Hoa được gọi chú
 kháchcùng đang yên ổn Làm ăn, chỉ tại những thành phần bất hảo
 từ  chinh phủ Pháp, mải tranh dành Quyền lực với nhau ở Pháp bỏ
 rơi nước chư hầu Việt Nam, để nạn đói xẩy ra Cả nước chết  hơn
 hai triệu người, thảm khốc này, lại chiến tranh thế giới ác Nghiệt  
.Vì đục nước béo cò một cơ hội cho “Tàu sì “ Mao lợi dụng thổi đít
 Hồ chí Minh Lên bậc Thánh, lừa đảo dân ta thật ngoại mục
 ( lúc đó trẻ thơ chúng tôi được tụ lại để đào tạo giáo dục ) Cái đầu
 tiên dạy đả đảo phong kiến phá bàn thờ gia tiên để thờ Ảnh cụ 
Hồ vị Thánh sống “cứu nước” Dân đang đói lại dốt đại đa không biết
 chữ Không có sung sướng nào bằng những câu ngon ngọt bất ngờ
 ai chăng ưa tin .Thế rồi ngấm ngầm bọn Mao xúi Pháp đánh V.N  . 
Một cơ hội ra tay giúp Việt-Nam ta đánh Pháp . Đến bày ĐIỆN BIÊN 
để tâng công với dân đói rét dốt này .
( bây giờ phải nhìn cho thật rõ chúng thả con sọi sặt để băt con cá chuối Tình gì ? hữu nghị gì ?
Chúng tôn ông Hồ lên quá mây sanh thế là dân ta say xưa
Theo đảng Vào đảng chín năm kháng chiến thành công chúng cho diết
 hết  đảng Viên tích cực ( khác gì những người xây mộ tào Tháo
 ở Tàu ) Ôi các ông bà đảng viên Ơi ? đây đã từng đi với  các ngươi
 nên được lĩnh lương hưu chết đói bây giờ . .Cũng học CN.Macxit  Hẳn hoi chứ :
( Một CN rất lếu láo đầu tiên khảng định vô thần thi tài cao gì ? ) 
Thưa  quý vị Hãy tụng kinh Thánh chuẩn của tổ tiên để lại trước năm 
1945 . Bọn bồi  bút Nghênh ngang học giả chớ tin . 
Tiên sĩ gì chúng nó để đất nước ta đến nông lỗi Này .
Lại đánh nhau ư do chúng nó hết .

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

SỰ CÂN THIẾT ĐÃ ĐẾN

Cần đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố giải tán . Hòa hợp tất cả các thế lực Mở hội Diên Hồng cứu  nước  khẩn  cáp . Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về cờ Vàng Sọc Đỏ ba miền Trung+Nam+Bắc Quẻ Càn trong Kinh Dịch
Khổng Tử đã giảng Nghĩa rành rành . Chỉ Có nho giáo mới hồi Đạo Đức trẻ thơ VIỆT NAM .
           
XÂY DỰNG VIỆT NAM BẰNG ĐOÀN KẾT QUỐC TÊ TRONG SÁNG