Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

ƯỚC VỌNG CỦA BÙI QUANG THANH tại
           NGỌC CHÂU HẢI DƯƠNG

       Vi Việt – Nam ta . Phải loại trừ hàng đâu bọn tiến sĩ ngu dốt được dạy bảo
Trong các trường ngu dốt do bọn cộng sản áp đặt ,   không hiểu một chút gì về :
Hai từ ( trần gian ) lại lấy ( CN . Mác )  làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt . Vậy thì được
Biểu thị trong cuốn phim ( Thằng Bờm ) là đủ , bọn chúng xem để cười không ngẫm nghĩa nên không thể rời bọn Mao được .
        Dựng lại NƯỚC VIỆT NAM bây giờ cần :
   1. /      Tất cả những người con dòng máu Việt
đã từng học rồi nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ Thuở Hồng Bàng đến nay bất kể ở trong hay ngoài nước hội tụ.
    2 . /     Không được lấy khoa học hù dọa dân đen
   3 . /     Bỏ hẳn nền giáo dục mất gốc hiện nay .
   4 . /     Phải làm theo lời Vua Quang Trung : ( giành độc lập để dân tự do làm ăn buôn bán )
   5 . /     Các đảng phái được quốc hội phê chuẩn , 
được đóng góp ý kiến lên Quốc hội.   Lập tức phải giải tán đảng cộng sản Việt Nam .
Bùi Quang Thanh Trước khi chết ước vọng trên đất nước Nam Phải dựng lại Nên học nho giáo chính thống đạo đức Khổng Tử .
Trẻ con từ 7 đến 14 tuổi nếu muốn học . từng gia đình làng xóm dạy
Chỉ cân đạt chữ thật đẹp với 4 phép tính thật giỏi .


            Hải Dương ngày 14/6/2014