Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

ĐỐ NGƯỜI XƯNG TÀI GIẢI BÀI VĂN CẢ TOÁN NÀY.?


KÍNH MỜI HỌA GIẢI VUI CHƠI    

                                                            Song thất   (   Một trăm là nữ một trăm nam
                                                                   (    Khoái rủ mở hội đàn hát ca
                                                Lục bát                      (  Tốp năm cùng với tốp ba
                                                                                 ( Tốp nào cũng giỏi diễn ra vui vầy
                                                Song thất  (       Lời anh bốc giọng chị cao bay
                                                                  (       Tiếng chị bổng anh cò nả vươn
                                                Lục bát                   (   Một anh năm chị giao duyên
                                                                               ( Ba cô gái một nam bên múa mừng
                                                                                (  Thong dong rúc sáo đệm đàn
                                                                              (Giòn trò ba cậu một nàng sánh tiên
                                                                                (  Kính mời giải toán thơ trên
                                                                             ( Đủ anh đủ chị các bên cho vừa
                                               Song thất  (  Thỏa sao gọn nữ , chớ thừa nam
                                                                 (   Nhận thưởng đàng hoàng nhị bách thiên
                                                                            Xuân 2003
                                                        ( Câu lạc bộ Thơ Thành-Đông 76 Thành viên chối họa )


                                                                        TỰ HỌA


                                             Song thất           (     Trăm cô gái sóng dắt trăm nam
                                                                        (      Vui những việc làm thích hát ca
                                             Lục bát                      (    Cùng nhau tốp một năm ba
                                                                               (  Thật là thỏa mãn xướng ca vui vầy
                                            Song thất          (      Lời anh ấm giọng chị ngân hay
                                                                      (      Ân ái đủ hai trăm gọn vừa
                                           Lục bát                     (      Giao duyên nam nữ xin thưa
                                                                            (   Cả tốp nhị tứ nữ vừa hai mươi
                                                                            (       Múa mừng thi bẩy hai người
                                                                         (   Mười tám cậu ấm sáng ngời xinh trai
                                                                            (       Nhạc công trăm bốn kém ai
                                                                            (    Hai sáu cô gái anh tài cùng nam
                       
                                        Song thất           (         Giảng rồi mãn thỏa toán thơ làm
                                                                     (          Kính giải nhị bách thiên lúc nào
                                                      Bui`Quang Thanh

                                        Giải trí ngày xuân  quý mui niên                `