Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

CHỮ THÁNH HIỀN


Nho giáo là hc thuyết có thng h , có phương pháp :
Cái thng h ca nho giáo là cái ch nghĩa :  
Thiên đa vn vt nht th .
Ph
ương  pháp nho giáo thương dùng là phương pháp chng lun .
L
y thiên lý lưu hành làm  căn bn  :
Có ba điu ct yếu .
           V
đường tín ngưỡng thì có quan nim Thiên-Nhân tương d .   
           V đường thc tế thì ly s thc nghim làm trng .
           V đường trí thc thì ly s trc giác làm cái khiến biết  đi vi các s vt .
Người chí thành là người đã tr lên thun túy , nguyên tính gii phú cho  thì tu
Khc  biết trước hết cái tính ca muôn vt , có th giúp s hóa dc ca gii đt
Mà thành ngang vi gii đt .
Con người có thông hiu triết hc ca tam giáo đng nguyên mi khai thác được
Nhng vn quý ca mình . LUN ĐIM  CĂN BN TT C T  GII .
                                                           Hi Dương ngày 1/11/ 2013
                                   Đa ch ti nhà s 160 ngõ 8 khu 9 đường  Phan Đăng Lưu
                                                         Nhn ging mt năm thông tho
                                                                      Đ.T. 0914209894