Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014


        KÍNH TRỌNG
            CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG

Sách đưa lên núi lên rừng .
Sách đường ra trận sách xung công đồn .
Sách dạy đạo sách hướng khôn .
Sách là tâm sự hương hồn đơn côi .
Sách thường ghi lại cuộc đời .
         
            Sách làm tình nghĩa lòng người biết trân .
            Đời không sách cái thân chẳng vững .
            Sách hung hành đất nước điêu ninh .
            Sách làm nguồn sáng anh minh .
            Được nghề bán sách ái ân yêu đời

                              Bùi quang Thanh

                    Ngọc Châu , Hải Dương  xuân 2013