Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

TUYÊN TRUYỀN MỞ HOC CHỮ NHO

Vui thay khai mở  chữ nôm .
Hội trường Thư Viện nhờ luôn tự đâu .
Thầy Kế dành dọt giảng tâu .
Ngồi nghe bổ khuyết từ đầu đến đuôi .

xuân 2006
Bùi Quang Thanh Ngọc Châu


Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

CHỚ MẶC CẢM

 Tình
Này này tớ bảo hỡi mình ơi .?
Cảnh tình cay đắng đượm ngọt bùi .
Khuôn sang sao có trong dận dữ
Yêu mình nên tớ tính đường lui.
Cái ghép song đôi đâu tại tớ.
Phải thấy rằng hai cả chúng mình .
Cơ nghiệp xong rồi con đông đủ .

Niềm vui đây chứ hỡi mình ơi .?

LAI BÙI TỨC QUANG THANH


                                                              chúc thọ 70 Văn Lai
VIỆC  ĐỜI
                      Đắng cay bao đốt đã từng
                Dậu niên nay đã ung dung tuổi già
                      Bẩy mươi nay chẳng còn xa
                Huân chương cao thấp đủ là đáng vui
                      Hám văn chương học chữ đời
                Rạng danh bởi chữ,nên người tự chăm
                      Học đông tây xét đáy lòng
                Càng ham càng thấy ấm tình vững tâm
                      Hôm nay đông đủ vợ chồng
                Bên con ríu rít ngóng mong cháu về
                      Mình vui ai dám khen chê
                Tình ta ôm ấp má kề bên em
                      Thắp tuần nhang sáng ánh đèn
                Giao thừa đến pháo hoa bung trời
                      Truyền hình vang khắp nơi nơi
                Mình ta ngồi mé đào chơi ngắm hình

                                           Giao thừa ất dâu
                                          Bùi-Quang=Thanh    
                                                   2005