Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

NẶNG NHỚ CAO DẦY

      Ngọt rầy nhớ ngậm đắng cay
Bốn nhăm năm ấy người nay vẫn còn
      Chỉ vì cái tấm lòng son
Đầu cờ phất ngọn việc còn trơ trơ
      Nhị Châu vác đất be bờ  (1)
Trọn lời hứa nhất khi vô việc làm
      Cả đơn vị đầu ngửng khang trang
Nhận trao cờ đỏ đứng hàng đầu tiên
      Vô tình nó bảo tham tiền (2)
Chín hai đồng lẻ nhỏ don đôi hào
      Cao giầy tỉnh biết “khốn” bao  (3)
Cứu nguy qua cái lao đao yên hàn. (4)

                                 BÙI QUANG THANH
                                             Ngày 25/9/2015  

( Biết ơn Ông Phạm Sĩ Thành Nguyên phó ban tổ chức tỉnh Hải Hưng)

(1)                 Các đơn vị trong tỉnh đắp đê Nhị Châu.
(2)                 Cử người lĩnh tiền khối lượng thấy thừa tuyên để lại bị quy tham ô.
(3)                 Trưởng ty Lao Động là Hà Quang Đẩu ra quyết định kỷ luật. làm công nhân đội đá
(4)                 Ở công ty Câu Đường UBND . tỉnh quyết định về việc cũ đơn vị mới. 1971


 

                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét