Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

ĐOAN NGỌ

    NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM ẤT MÙI
                  ( lớp học Nam dược cứu Nam nhân )
           Tết vui Đoan Ngọ hôm nay                                  
   Đền Bia chính Thánh thuốc thầy Nam xưa
           Đức Tuệ danh sáng hai Vua
  Tươi vườn tinh dược bốn mùa Văn-Thai.
           Khen Thầy Anh-Tuấn thực tài
  Bữa cơm khách chủ cả hai đều mừng
          Tại Đền tiếp đãi thong dong
  Cơm dẻo canh ngọt vừa lòng trò yêu.
                
                 Đương hạ 20/6/2015
                  Bùi Quang Thanh
                    Đ.T.0914209894
      
                           cây thóc nép