Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

TRNG NGƯỜI CÓ ĐƯỢC KHÔNG :


Trng Người là cái gi  ?  Trước tiên phi đnh nghĩa được đúng v . Con người không th như muôn vt khác được . Gc ca nó là gii sinh. Cũng như muôn loài , có bn cht riêng bit khác hn muôn loài . bi có tiếng nói có t ng mch lc.. khi tinh thông đã nhìn được ngun gc cn k ca mình… Đã soi mói li được vũ tr bao la vô cùng bí mt . Nếu dùng t ng  ( trng người ) là vô  cùng ngu  xun. Tm xem th li Câu đàn ông đng nhà đàn bà dng nghip t đâu ra ..?  Ngun gc ca sinh có phi t đơn bào đến đa bào không .?  Ngun  gc s sng có luân hi không, căn c đâu đ tin.?  Các loài đng vt loài nào có tri tu cao nht, Sao vy .?  Hiu tông ging dòng dõi là gì ? đ làm gì ?  Có làng ri có nước, hay có nước ri mi có làng, t bao gi ?  Lut nào đnh cá ln ăn cá bé, bt đu t đâu.?  Khi nào xut hin đo đc ? nghĩa là gi ?  phép vua thua l làng đúng hay sai ?  Đnh nghĩa thế nào là lc hu ?  Cội nguồn t đâu đ ra các thành ng   “ v chng là nghĩa tao khang”, sao vy.?  Lut nào đnh người đàn bà sng quê cha chết làm ma quê chng .? ý nào trái ?  Thường nht trong cái chung có cái riêng không ?  riêng ln hay chung ln cái gì đnh. ?
Mt con người có s giàu phn nghèo tht s không.? K trên người dưới gii đnh hay người đnh .  ly gì chng minh loài người bình đng .? Trong con người lc lượng nào m mang phát trin xã hi. Khi con người toàn quyn s dng tin có t không .?  Mi người đu có tu hay ch rt ít .?  Trng tu hay trng nhân .?  Thưa qúi v tm khơi thoáng chút ngm đã .  Còn nhiu vn đ nan gii khác …
Đ cp đến con người ly màu m gì đ trng cho sng t tế .
   Th xem vic dy  d con người :
 Con người  là gii sinh, Gii đã sinh là gii dưỡng, Gii dưỡng thì gii dy. Trái ý gii thì phi tr . Nhìn li nn giáo dc Vit Nam t cách mng tháng tám năm  1945  đến nay Trái đo gii. Ra vô số nhng đo lut đu nông cn .  Th nht t  “cách mng” là phi lý . Bt k mt s sinh nào cũng phi  có thi gian lch s, t khí thm m đến đt phá ny mm, đng  vt thc vt đu vy c, làm sai là trái đo gii . Con người là s vt đc bit có bản tính biết thit hơn. Rt ích k, tham lam. Đó là  bm sinh. T các biu tượng, hình nh đến thc dng đi sng, gii  cho nét đ đánh du li nhng s qua, đó là ch gi Ch Thánh hin ca nhng vĩ nhân hin triết đ li. Ch phi có nghĩa ngn ngun, dù có hc mà không nghiên cu say sưa thm nghim thì Vô ích.  Vi muôn vàn tiến trin ca thi đi ngày nay, chng minh thm nghim đó.  Trong mt nước t dt, đói k thù luôn nhòm ngó sơ h đ tiêu dit.  C gi ông anh rut đi,  Vit Nam đã có nhiu truyn c  “ba si tóc vàng là mt  đin hình”  Phi hiu rõ câu tc  ng   Anh em kiến giả nht phn .  Vy anh rut ác thì gii tr sao phi ly.T thu Hng Bàng người Vit đã dùng Âm Dương Thành thc ri.  Sao bây gi li bo ch nho ca Tàu .?  Vy vic dy d con người phi đt l quê thói ch ?  Tp tc đa phương đem phá hy.  Thế thì hiu sao được tôn ti.  Đã vô tôn ti thì phi ri rm .  Ly c nào đ dy ?  Tt, xu đnh nghĩa lung tung.  Thưa quí v c nước các trường hc thi nhau chương biu  TIÊN HC L HU HOC VĂN  Rõ ràng treo đu dê bán tht chó , có hiu  ngnghĩa  đâu .?  Li còn ly chương trình lp cao xung dy lp sơ
Thôi ch d trò tiên tiến lc hậu ra na . Phi thy đây là quá bp bm .  Không th nào có toàn dân đi hc được, mt s hão  huyn .  “ Vĩnh vin không bao gi có vt cht quyết đnh tinh thn được”. Ai đã chng minh được thái cc ca Vũ  tr .?  Ai đnh được con s ln nht , bé nht .?
Mun dy người phi truyn t đi này đến đi sau ch . nhy cng sao được .  Tiên hc l, nhà trường như kiu hin nay sao dy được ?
Nhn mi hc văn . Đ biết ngun gc tích mình, sau hc toán đ nuôi sng mình .  Xut phát t máu tham ca con người nên luôn luôn tàn ác.  Phi biết gc tích này, mi ln ra cái lành, cái thin được
 Không th nhm vic gi tr vi dy tr được . Phi tìm thy giáo hin lành dy con
Dy ch nhân chi sơ tính bn thin là li thi ri,  không th có, hc cao hiu rng mi thy li này… Hc cao ca tin nhân là : “ Trên thông thiên văn, dưới tường đa lý” Lp tr ngày nay sao hiu được nghiã này. Thế  thì phi dy ch .?  Trng làm sao được ?  Không thdùng bin lun bp người được .  Mt hc sinh đương hc cp ba thôi có phi bm sinh t gii không  ?  Mà nói lưu loát đến thế    “Facebook”  nn giáo dc Vit Nam đi bi thưa quý v.?   Nhà nước bây giờ tự xưng đào to hc cao hiu rng kiu thế à .?   Cha m phi dy con đến lúc nhắm mắt xuôi tay vn chưa yên cơ mà ,  “ Cá không ăn mui cá ươn, con không nghe li cha m trăm đường con hư. Sai à .?   Tht rõ mt s hn đn ca giáo dc bo trng người. Trng thành bp bm la đo ăn cướp, giết người ư .?
Dy thì phi dy ăn cho ngon, cho ngt, gn gàng ch, không tham lam, bc  bi, vng trộm, phi nhân hư người … Ln lên phi biết t tông, ging nòi t ngun nào . ai là trưởng, ai là th, Ai là cô, ai là dì . Ni ngoi  ăn   phân minh nghĩa ra sao . Ri hc lên nhìn xa trông rng, biết  lch sông, bin ln, vũ tr bao la,  thiêng  linh hn Vit . Sau hc toán, hc tính đ nuôi sng mình, đến bo v quyn li, ích kcá nhân,  dòng tc, bn làng, đt nước
Biết chc con người gii sinh, có dòng có ging người lành k d . không th có tinh bn thin tưởng tượng được. dòng ác đi theo k ác , dòng lành theo người lành, không th bình đng ai cũng như ai được, Nhân vô thập toàn, người sáng có hn k ngu thì nhiu, đây là bm sinh . Nên có thành ng  “ Mt người lo bng kho người làm”. Thm nghim được sng khôn, chết thiêng.  Vì lòng tín ca mình,  biết chc l nghi tp tc  bn quán quê mình ch
Nuôi  phải chăm sóc bú mớm dỗ dành , Dạy cho có thói phép căn cơ, Không xiêu đảo không mất gc, Bản lề quê thói khắc sâu vào lòng, cho đến già cũng không quên được lời khuyên, lời răn . Dùng từ  “cách mạng”, “tiến bộ”  là sự xúc phạm lòng tâm linh. Trái với cương thường đo lý chân chính.  Những biện luận “cách mạng”  Những lý luận sáo rỗng phải loại trừ ra khỏi ảo vọng.  Đưa môt tràng khẩu hiệu  “lợi ích trăm năm thì trồng người , lợi ích mười năm thì trồng cây”,  thật hão huyn .
  . Không đ
ược dạy luân thường đạo lỵ́n kẽ của gia đình tông giống ,  đạ̃ch hẳn một bên lộn bậy tôn ti loài người . Không thể nực cười câu chuyện “nhà của bố là nhà của con được” phải thấy được gốc sự đời bé vun bón nhớn đánh ra. Vậy phải dạy d hướng tầm nhìn trời xanh bao la. Vật  chất cở trên trời không .?  Phải mò̃m mà tìm chứ...  ( Khổng tử đã mở bao nhiêu chữ  T. T. T… đang ở trên không trung đó …tinh tính tình tịnh tĩnh …vv . Có phải là thần hóa ra vật chất không ? Lá to ra, quả lớn lên có phải từ đây không .  Cặn bã đó có̀y thêm ở trái đất không. Vậy phải học rồi nghiền ngẫm, thực nghiệm mới ra kết quả chứ   Đặt ra trồng người có phải lếu láo không . ?

    t
ừ  1/10 - 15/11 năm 2016
       Ngọc Châu Hải Dương
            Bùi Quang Thanh
            Đ.T. 0914209894

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét