Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

CHÚC THỌ THẦY BÙI QUANG THANH

Chúc Thầy hưởng thọ Tám mươi
Mạnh khỏe minh mẫn lẽ đời phân minh
Hiểu đời mà vẫn biết Mình
Anh em bè bạn nghĩa tình trước sau
Em mong Thầy khỏe sống lâu
Việc đời đen trắng lo âu thêm phiền
An nhàn cuộc sống Thần Tiên
Phẩy tay dịch thuật bút nghiên sóng trào
Tám mươi đâu đã là cao
Bách niên giai lão ai nào hơn Ta …

Bình Hàn ngày 08/02/2016 tức Mồng 1 tết Bính Thân.
PHẠM HẢI