Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

TRUNG THU NH !


Trăng thu  trong sáng  soi  gương
Biết bao  nhiêu no chặng đường  đã qua
By mươi năm Rm trong ta
Tr già th ngm xem ra thếo
Đã nhm trong  “tưởng”xôn xao .?
C tin đc lp l nào : t ra ?
Đng là cái bn tà ma
Trăm phn theo li Mao già dn đưa
Tâm toan thu ly Bin B
Gom vùng Đông Á răng qu tn nơi
Hãy mau tnh li con người
Ch u mê di đ đi hi ta
Rung nương đt cát sơn hà
Cng sn thu hết dân ta còn gì .?
                                         
           Rm trung thu 2016
           Bùi Quang Thanh 
        Ngc Châu, Hi Dương
Li bình :
Đinh Kim Long, Cm Thượng
Thu v chiếc lá héo vàng rơi
Dai ging đau thương lá dng ri

Thm nng Lưng đeo nào có biết
Biển duềnh tát mãi chẳng hề vơi ...