Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

TRUNG THU NHỚ THƯƠNG

Trung thu  trong sáng như gương
Trăng Rằm soi tỏ nẻo đường  đã qua
Bẩy mươi năm Rằm trong ta
Trẻ già thử gẫm xem ra thế nào
Đã nhầm trong  “tưởng”xôn xao .?
Cứ tin độc lập lẽ nào: tỏ ra ?
Đảng là cái bọn tà ma …
Trăm phần theo lối Mao già dẫn đưa
Tâm toan thu lấy Biển Bờ
Gom vùng Đông Á răng quờ tận nơi
Hãy mau tỉnh lại con người
Chớ u mê dại để đời hại ta
Ruộng nương đất cát sơn hà
Cộng sản thu hết dân ta còn gì .?
                                         
           Rằm trung thu 2016
           Bùi Quang Thanh 
        Ngọc Châu, Hải Dương


Lời bình :
Đinh Kim Long, Cẩm Thượng
Thu về chiếc lá héo vàng rơi
Dai giẳng đau thương lá dụng rời
Thầm nặng Lưng đeo nào có biết
Biển duềnh tát mãi chẳng hề vơi ...