Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

chuyen nha em: KÍNH MỜI THEO DÕI & CHÂN THÀNH ĐÁP ỨNG


Dụ Giải                                                                                              
Khổ để mà sướng là : Phúc                                 BIẾT   
Sướng để mà khổ là : Họa                                    VẬN
                Mậu Tuất  NIÊN   2018                   ĐỠ
                     Tuổi ……nam, nữ                               HẠI
Những ngày tháng thuận hợp ……… …         NHÂN
Những ngày tháng khắc xung ………………………….
Giờ nguy ………………………………………………..
                GIẢI MÃ NHO GIÁO
                      Tử vi Số Mệnh
       Tỏ Tường :                   Sáng, Tối ,Giầu, Nghèo
                                 Nghề Nghiệp , Phúc , Lộc , Tình Ái
  Nhận  Dẫn .      Lập Tại số 160 Ngõ 7 Đường Trịnh thị Lan        
  Dạy    Giải            Khu 9  Phường Ngọc Châu TP. Hải Dương
 Chữ    Nôm                  Người Lập :  Bùi Quang Thanh
 Nho  Giáo                   Chỉ cần chính xác Giờ,Ngày, tháng, Năm                                                                     ĐT.  0914209894

  Phải hiểu thấu số Mệnh của minh để sử lý những tai họa ập đến, 
chủ động đón chịu mà cầu cậy . xin đáp ứng đầy đủ văn bản về 
máy tính của khách.chỉ cân địa chỉ của máy tính chính xác.

Lá số chuẩn mồi bạn


vanlai.hd vanlai.hd@gmail.com

26/12/2016
tới update
Chỉ cân có bốn chủ đề chính xác :
 Lúc mấy giờ ( giờ gì )
Ngày bao nhiêu ( ngày gì) 
Thấng mấy ( tháng gì)
Năm bao nhiêu ( năm gì)
Trông rõ sáng tỏ đời bạn ...