Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Bùi Quang Thanh

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

1 nhận xét: