Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Hoàng Kỳ và Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà ( Hồn Việt )

CHỈ CÓ CỜ VÀNG BA DÒNG MÁU ĐỎ MỚI CÓ LINH THIÊNG GIỮ TOÀN CÕI VIỆT NAM ĐƯỢC
Bọn bồi bút cộng sản VIỆT NAM không còn đứa trẻ con nào tin chúng . Hỡi nhân dân thiên tử hãy làm
thật sự  " Con- Giời" mạnh mẽ đứng lên thu phục lại đạo đức KHỔNG TỬ cùng nhân dân VIỆT NAM phá nát
bọn công sản dã man đường cộng sản đã tận số . chúng ta chung sống hòa bình đất ai người ấy ở
KHÔNG CÓ NHẬN XÉT NÀO:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét