Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

    敬        
         Kính    tặng      thầy   thanh
Ngũ canh  kinh dịch thấu xuân thu
Học thuật vô cương chẳng thể dư
Chân tự khai tâm chân tự chiếu
Bán sàng minh nguyệt bán sàng thư

        百      
                                                 Bách             văn
        字       
                                                  tự                 tài
                
                                                 Tinh              hoc
        花        
                                                  hoa                sĩ
        弟           
                                                 đệ                   đại
        壹         
                                               nhất                tiên
        對        
                                              đối                    sinh


MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017


Xứng  danh Trạng Tài
 Vạn kiếp khai thiên, máu mẹ thành sông, ngăn bầy xâm lược, linh linh Vạn Kiếp, đó: xâm lược khiếp vía thấy sóng cả Bạch Đằng Giang, chôn vùi bành trướng... sông núi đón tương lai, Tuyên ngôn Nam Quốc, mừng sơn hà độc lập, dân Việt quyết, quyết hối thúc hòa bình, kiến tạo toàn vẹn cõi biên cương! Noi gương liệt tổ, dù bom rơi đạn nổ, lòng báo hiếu chẳng quản gian nguy, vang vọng Quốc ca. Xin thề dưới cờ nguyện hết mình, sùng tôn tinh thần, lịch sử quân dân Việt anh hùng, vĩ đại. –
 Muôn đời lập địa, xương cha hóa núi, chặn lũ ngoại bang, thắng thắng muôn đời, đây: ngoại bang kinh hồn nghe danh Điện Biên phủ, vỡ mộng bá quyền...Núi sông bừng khí thế, áng cổ Việt văn, vạch định phận nguyên khai, nước Nam cần, cần quang minh hữu hảo, trương cao chủ quyền trời biển đảo! Tiếp bước tiền nhân, dẫu nắng lửa mưa nguồn, dạ kiên trung ngoan cường chiến đấu, Chấn hưng văn hiến. Vững chắc tay súng đầy kiêu hãnh, bảo vệ bản sắc, tinh hoa đất nước Nam thịnh trị phồn vinh. 

       Tinh hoa đâu phải ở trường ?
Đây người vô học vô chương vô bằng 
          Bùi Quang Thanh : (bình) 

kính mời các chí sĩ bình phẩm câu đối trăm chữ này


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét