Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

LỜI KHUYẾN, THÁCH ĐẢNG CỘNG SẢN

Việt Nam xuất phát lớn lên từ một tên CƯỚP thu phục toàn dân trong đói dốt . tục ngữ có câu : một miếng khi đói bằng một gói khi no, dễ như đùa . Đã là con cháu người Việt ngày nay gọi là có chút học … tôi nghĩ : ( Nuôi tôi ăn học để làm người chắc muôn đời dòng giống của tôi không quên ơn. Nhưng dạy tôi học thành tài để làm quỷ : nhờ mọi người suy hộ xem ? tục ngữ có câu !            ( Thiêng thì ta để lên thờ; Không thiêng ta đổ lỗ chồ ta đái trôi đi ). Lắm kẻ còn ơn vong đảng, không hề biết thực trạng nó là thằng Tàu. Lợi dụng 100% CNMác - đít: (Thể chế không biên giới cộng đồng nhân loại). Chương trình giáo án của trường Nguyễn Ái Quốc đểu cáng cùng cực ru ngủ người ngu.  Cần phải tuyên bố giải tán đảng cộng sản để bỏ ngay lập tức các trường đồ sộ này. Nay một thiếu tướng công an mới giảng có nhiều đoạn hay đấy đẹp đấy, nhưng diễn giải tối chỗ : Ta phải chung sống với thằng Tàu vì liền giải đất nhầm. Điện Biên phủ của ta Tàu ghét Ông Giáp đấy.  Vì Ông Giáp chỉ nghe hai lính Trẻ tếu táo đã làm lên vĩ đại cho dân tộc Việt đấy. Trái ý Tàu muốn giết cả trong lẫn ngoài.  Năm công an đến nhà, Tôi đã giải rằng tám thằng đòi lấy ta (việt Nam) chẳng thằng nào đáng. Mà cần phải biết cơ…Tôi khảng định đảng công sản phản động  có học phải biết nghĩa chứ. Thực tiễn là hòn đá tảng thế nào ? Nêu ra bài này tôi muốn thách thức  những con người giỏi nhất của đảng cộng sản đối thoại với tôi. Một con muỗi cũng thừa sức giết tôi. Cả bục lý luận có giám Không.? Nên đọc (chuyennhaem ) của tôi nhé …

        Ngọc Châu Hải Dương Ngày
                   17/3/2017
            Bùi Quang Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét