Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

THÀNH ĐÔNG GIẢI PHÓNG

Rạo rực thuở xưa nhớ tới giờ
Thành Đông giải phóng tưởng như mơ
Ca-nô mũ đội ngay, hàng thẳng
Bước tiến quân hành, trống ếch đưa
Cứ lớn dần đi theo giải phóng
Non sông thống nhất phất cao cờ
Nay về mở cửa trông ra phố
Thăm thẳm trời xanh lắm sắc phô...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét