Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

THANH PHÁO

Thanh Bùi Thanh Pháo : Hưu về làm pháo bán đi. Thêm đồng rau mắm phải chi hàng ngày . Giấy tờ hợp pháp trong tay . sỏ xiên nó bảo loại này bỏ đi . Xin được nó chẳng nói gì . Không cho nó bắt mang đi bỏ tù . thật là giời đất mịt mù . Dương cao đầu gối gật gù hỏi trăng.....?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét