Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

KHI HÔ TO Ở CÁC CUỘC BiỂU TÌNH ĐÒI PHÁ ĐCS.


Thưa đồng bào dân tộc Việt Nam ta: Tôi năm nay đã 82 tuổi, đã đi theo đảng  từ lúc còn đang học  “ i, u, ư” Chưa biết chữ “ i, t ” là gì, Được vào đôi thiếu nhi cứu quốc từ bước đi đầu tiên năm 1946 đến nay đã thấy rõ chân tướng  cộng sản là gì..? xin mách nước với những chí sĩ đã được học hành có bằng cấp hẳn hoi. Nếu giác ngộ đi theo nhân dân Việt Nam ta, biểu tinh đả đảo cộng sản bán nước. ( chỉ cần hỏi chúng nó (đảng) ai cho quyền các ngươi lãnh đạo nhân dân VIỆT NAM ) .? Thách cụ chúng cũng không trả lời được) ...Vì bọn chúng đi ngược bánh xe lịch sử nhân loại …

...


NHỮNG TỘI ÁC ĐIỂN HÌNH.
1 ) phạm tội lừa đảo dân chúng 
2 ) Phá nền Văn Hóa lâu đời của dân Tộc Việt Nam 
3 ) Man rợ giết đồng loại như giết ngóe 
4 ) Không hiểu nổi các từ ( XHCN ) Dùng chữ xã rất nông cạn ... 
5 ) Mang chủ nghĩa cộng sản cực ngu xuẩn phá hại , Quốc gia nô-vong . 
6 ) Lố bịch bám đít ngoại bang rồi thí nước xóa Tộc VIỆT... 
Bùi Quang Thanh 
ngay 2 / 3 / 2013 Ngọc Châu phường 
Hải Dương thành phố 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét