Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

KÍNH MỜI BÌNH PHẨM CHỮ RẰNG:

Quốc ngữ không dạy làm người
Chỉ dạy làm quỷ hỡi ơi gióng nòi
Nhân nghĩa chí tín bỏ rơi ?
Chúng xây chùa để thờ loài sa-tăng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét