Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

CÂY DÂU VIỆT NAM

NƯƠNG DÂU

Ai tường bãi mía nương dâu
Tích Ỷ Lan đậm sắc mầu dân Nam
Dạy ăn, dạy ở, dạy làm
Dạy chăm, dạy đốn, tân toan vườn nhà
Dạy Nam dược, dạy thuốc ta
Cũng từ cây quả dâu nhà ngọt ngon
Vun thu,tán phát ngọn nguồn
Biết bao lợi ích sống còn từ dâu
Dạy gom của, dạy làm giầu
Vươn ra thế giới, cây dâu nong tằm
Sáng danh tấm lụa Hà Đông
Muôn đời ai nỡ quên công dâu tằm
Thày trò Nam Dược khắc công
Tại Đền Bia, đó nối dòng tổ tiên
Sáng soi tỏ rõ mọi miền
Cây dâu đậm sắc tô lên ánh vàng
Diệp xanh dâu lớn từ làng
Lá sông giải cảm, tinh tàng ngậm ho
Ai ơi, chớ lỡ hẹn hò
Kết dâu tằm với ấm no đời đời

Ngọc Châu Hải Dương ngày 28/4/2017
Bùi Quang Thanh
Đ.T  0914209894

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét