Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

BÙI QUANG THANH GÓP VUI

 Bài thơ chữ   


M 

Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ, 
Cô vân mạn mạn độ thiên không. 
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, 
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng.

Dịch  Lai Bùi

Chim về rừng chọn cành vững đậu
Mây nhố nhăng chẳng đỗ nơi nao
Xóm đồi thôn nữ xay gạo bọc
Gạo xay xong, đỏ bếp cháy bừng

              Ngọc Châu HD. Ngày 13/7/2017
                            Bùi Quang Thanh
                            Đ.T/ 0914209894

Phê bình các bản dịch khác không thoát …

Dch nghĩa  ( vô danh )

Chim mỏi về rừng tìm cây ngủ, 
Chòm mây lẻ trôi lững lờ trên tầng không; 
Thiếu nữ xóm núi xay ngô, 
Ngô xay vừa xong, lò than đã đỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét